Možné závady výdejníků

Prosíme nejprve znovu přečíst návod k použití, (je dodáván ke každému výdejníku) jsou zde podrobné specifikace možných závad a jejich odstraňování.

Proč z modrého kohoutku neteče vychlazená voda?

 •   Zkontrolujte, zda je zapojen síťový kabel.
 •   Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.

Kompresor pracuje, ale voda není studená

 •   Kontaktujte servisní firmu, jejíž technik provede kontrolu stavu kompresoru a chladiva.

Proč není k dispozici horká voda?

 •   Zkontrolujte, zda je spínač pro horkou vodu v poloze On (zapnuto).
 •   Ověřte, zda je zapojen síťový kabel.
 •   Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.

Teplota horké vody je příliš nízká

 •   Ověřte spotřebu horké vody. Nádrž na horkou vodu má omezenou kapacitu.
 •   Kontaktujte servisní firmu, jejíž technik provede kontrolu ohřívacího systému včetně bimetalových termostatů.

Ze stroje vycházejí divné zvuky

 •   Ověřte, že je stroj ustaven na dostatečně rovné ploše.
 •   Nepostavili jste na stroj nebo neupustili do něho nějaký předmět?
 •   Zkontrolujte, zda není stroj postaven příliš blízko jiným zařízením.

Uniká voda. Co můžu udělat?

 •   Jestliže k unikání došlo po výměně láhve – vypněte stroj -> vyjměte láhev -> vysušte stroj. Použijte jinou láhev. Zapněte stroj.
 •   Nenaklonili jste stroj? Vypněte stroj -> vyjměte láhev -> vysušte stroj. Použijte jinou láhev. Zapněte stroj.
 •   Vypněte stroj, vyjměte láhev a kontaktujte servisní firmu.
 •   Jestliže se jedná o výdejník s napojením na vodovodní řád, uzavřete hlavní uzávěr vodního ventilu a kontaktujte servisní firmu, jejíž technik provede kontrolu.

Nechci stroj po delší dobu používat

 •   Vypněte stroj a vypusťte z něho všechnu vodu otevřením vypouštěcího víčka v zadní části stroje.

Nepotřebuji funkci horké nápoje. Existuje spínač pro horkou vodu?

 •   Ano, nachází se na zadní straně stroje.