Obchodní podmínky

Prodávající
D+K Drmela, s.r.o.
Nádražní 1844/153
702 00 Ostrava – Mor. Ostrava

IČO: 25839021
DIČ: CZ25839021

Společnost je vedena v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20901

Zákonné vymezeni kupní smlouvy

Pokud je kupujícím podnikatelský či právní subjekt (společnost, firma, živnostník, organizace, podnikající fyzická osoba a pod.), kupní smlouva je uzavírána dle obchodního zákona.

Pokud je kupujícím občan - fyzická osoba (nepodnikající), kupní smlouva je uzavřena dle občanského zákona.

Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • prodávajícího - obchodní firmu a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
 • kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo,místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího,telefonní číslo pro kontakt s přepravní společnosti
 • pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
 • kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
 • množství požadovaných kusů produktů
 • vybraný způsob platby
 • požadovaný termín dodání zboží
 • adresu pro dodání zboží
 • telefonní kontakt

Ověření objednávky

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po ověření považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt, nebo uvede na trh nové verze produktů, či se nákupní cena zvýší.

Cena zboží

Uvedená cena zboží je platná pouze do vyprodání zásob či do provedení aktualizace cen v e-shopu. V případě, že zboží není v době objednání zákazníkem skladem (dostupnost "na dotaz"), je uváděná cena pouze orientační. Pokud bude po naskladnění prodejní cena zboží jiná, vyrozumí o tom prodávající kupujícího a ten má možnost objednávku zrušit či potvrdit za nových podmínek.

Bazarové zboží (možno zakoupit jen dle obchodního zákona)

Zboží v e-shopu, které má některé z následujících označení je bazarové:

 1. na konci katalogového čísla je uvedeno ##
 2. v názvu je uvedeno např. bazar, repair, repaired a pod.

Bazarové zboží je funkční, ale použité, přičemž opotřebení je již úměrně promítnuto do jeho ceny. Bazarové zboží může být případně nekompletní (může scházet nahraditelné příslušenství), což je rovněž zohledněno v ceně. Záruka na bazarové zboží je poskytována v délce 6 měsíců.

Aktualizace e-shopu

Aktualizace cen, skladových zásob a dalších údajů se z technických důvodů na e-shopu provádějí 1x denně, proto si prodejce vyhrazuje právo na změnu, pokud některý údaj již neodpovídá skutečnosti a bude o tom kupujícího neprodleně informovat. V takovém případě není objednávka závazná ani pro jednu ze stran dokud nebude potvrzena kupujícím za nových podmínek, které prodávající navrhne.

Způsob platby

Standardní způsob platby je dobírkou. Jiné způsoby platby závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky.

Doprava zboží

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dopravy zboží na území České republiky. Podmínkou pro dodání v uvedených termínech jsou

 • ověření objednávky
 • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
 • případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího.

Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy či jeho cenu v závislosti na konkrétním druhu zboží (rozměry, hmotnost, množství, …) nebo možnostech dopravce.

Na adresu dodání s dobírkou - Kurýrní služba

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 1-2 dní od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zkontaktuje jej na telefonním čísle uvedeném v objednávce a dohodne další termín závozu. Zásilka je pak uložena na depu dopravce. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 9 dnů, vrací se zásilka prodávajícímu a je postupováno dle bodu „Nepřevzetí zásilky“.

Na adresu dodání s dobírkou - Paletová přeprava

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje palety v pracovních dnech do 1-2 dní od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zkontaktuje jej na telefonním čísle uvedeném v objednávce a dohodne další termín závozu. Zásilka je pak uložena na depu dopravce. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 9 dnů, vrací se zásilka prodávajícímu a je postupováno dle bodu „Nepřevzetí zásilky“.

Osobní odběr

Kupující se zavazuje odebrat zboží na místě určeném prodávajícím pro osobní odběr. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedených podmínek pro dodání zboží.

Pokud je zboží skladem a kupující provede objednávku v prac.den do 12:00, bude zboží připraveno k vyzvednutí cca od 16:00 týž den.

Omezení hmotnosti

V případě že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 30 kg, může být účtována individuální cena dopravy, zásilka pak bude dodána speciální spediční firmou pro nadměrné zboží.

Způsoby dopravy - Přepravní

Přepravní společností na místo určení zákazníkem dle objednávky - česká republika (do 30 kg/balík) - 120 Kč včetně DPH

Přepravní společnosti na místo určení zákazníkem dle objednávky - v rámci evropské unie (do 30kg/balík) – cenu přepravy vždy nutno domluvit při objednávce

Způsoby platby

 • Dobírkou

Vrácení zboží

Zakoupené zboží může kupující vrátit bez udání důvodu do 14 dní od jeho převzetí pokud je kupní smlouva uzavřena dle občanského zákona (viz výše „Zákonné vymezení kupní smlouvy"). Podmínky pro možnost vrácení zboží jsou

 • zaslání kompletního výrobku včetně veškerého příslušenství v původním obalu na adresu reklamačního oddělení prodávajícího (nesmí být zasláno na dobírku, jinak nebude převzato)
 • zboží ani obal nesmí být poškozen a jevit známky opotřebení, jinak bude ze zaplacené ceny vrácena jen odpovídající poměrná část

Kompletnost a stav vráceného zboží bude posouzen prodávajícím a ten co nejdříve (nejpozději však do 30 dní od jeho převzetí) vyrozumí kupujícího o splnění podmínek pro možnost vrácení zboží. Zaplacená cena vráceného zboží (případně její poměrná část) může být kupujícímu zaslána nebo odpočtena od ceny další objednávky.

Vrácení peněz (přeplatky, chybné platby, dobropisy, zrušení po zaplacení a pod.)

Vrácení peněz se provádí hromadně, zpravidla na konci kalendářního měsíce ve kterém vznikl či byl vznesen nárok na toto vrácení. Peníze jsou vráceny výhradně převodem na bankovní účet, který určí oprávněný nárokující jejich vrácení.

Nepřevzetí zásilky

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 400 Kč bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme od dopravce dle uvedených podmínek, pokud se obě strany nedohodnou jinak (např. možnost druhého zaslání).

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušilli spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst. 1, § 597, § 623, § 679). Vrácené zboží nesmí kupující zaslat na dobírku, jinak nebude prodávajícím převzato a bude vráceno zpět kupujícímu. Za dopravu vráceného zboží prodávajícímu odpovídá kupující.

Ochrana osobních údajů

Je-li kupující fyzická osoba, zadává při registraci tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo.

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ.

Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obchodními podmínkami prodávajícího a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího.

Obrázky, které jsou uvedeny u produktů v internetovém obchodě jsou pouze ilustrační, proto nelze odstoupit od spotřebitelské smlouvy dle ust. § 53 občanského zákoníku, uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, z důvodu odlišného vyobrazení zboží či jeho příslušenství.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.